Nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri

- Ədliyyə sahəsində dövlət siyasətinin formalaşmasında iştirak edir və bu siyasətin həyata keçirilməsini təmin edir;

- Ədliyyə sahəsinin inkişafını təmin edir;

- Hüquq-mühafizə fəaliyyətini həyata keçirir;

- Qanunvericilik aktlarının layihələrini hazırlayır, layihələr üzrə rəy verir, normativ hüquqi aktların və normativ xarakterli aktların hüquqi ekspertizasını, dövlət uçotunu və dövlət qeydiyyatını aparır;

- Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatının aparılmasını təşkil edir;

- Notariat fəaliyyətini təşkil edir;

- Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatını həyata keçirir və qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət reyestrini aparır;

- Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların məlumat reyestrini aparır;

- Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisinin dövlət reyestrinin aparılmasını təmin edir;

- Qanunvericiliyə uyğun olaraq, müvafiq məhkəmələrin fəaliyyətinin təşkilati təminatını həyata keçirir;

- Məhkəmə qərarlarının icrasını təmin edir;

- Probasiya nəzarətinin  həyata keçirilməsini təmin edir;

- Penitensiar  müəssisələrin fəaliyyətini təşkil edir və nəzarəti həyata keçirir;

- Bələdiyyələrin işinin təşkilinə kömək edir və onlara metodoloji yardım göstərir, bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirir;

- Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda  cinayət işləri üzrə ibtidai istintaqı aparır;

- Hüquq sahələrinə dair elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasında iştirak edir;

- Məhkəmə ekspertizalarının keçirilməsini təşkil edir;

- Hakimlərin, ədliyyə işçilərinin, vəkillərin əlavə təhsilini, habelə müxtəlif sahələrdə çalışan işçilərin hüquq peşəsi üzrə əlavə təhsilini təşkil edir;

- İlk dəfə ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbul edilən namizədlərin, habelə vəkilliyə namizədlərin icbari təliminin həyata keçirilməsini təşkil edir;

- Hüquqi maarifləndirmə işini həyata keçirir;

- Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələri ilə tənzimlənən və Nazirliyin səlahiyyətinə aid olan  məsələlər üzrə Azərbaycan Respublikasının götürdüyü öhdəliklərin Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerinə yetirilməsini təmin edir;

- Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir.