Əsasnamə

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN

 

F Ə R M A N I

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin fəaliyyətinin normativ hüquqi əsaslarını təkmilləşdirmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. «Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə» təsdiq edilsin.

(Əlavə olunur)

2. Bu fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

        Ali Məclisinin Sədri:                                    VASİF  TALIBOV

 

Naxçıvan şəhəri,  25 aprel  2006-cı il

№ 22 - III FR

 

https://njustice.gov.az/CkImage/Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Əsasnaməsi _1687352848.doc

 

 


 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin

Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin yaradılması haqqında

 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN

 

F Ə R M A N I

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq məhkəmə ekspertizası sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin Naxçıvan Filialının əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi yaradılsın.  

2. “Naxçıvan  Muxtar  Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi haqqında Əsasnamə” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

3. Naxçıvan  Muxtar  Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2007-ci il 5 okt­yabr tarixli 86-III FR nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan  Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin strukturu”nun 3-cü hissəsində “Penitensiar Xidmət (idarə səlahiyyətli)” sözlərindən sonra “Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi (idarə səlahiyyətli)” sözləri əlavə edilsin.

4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

 Ali Məclisinin Sədri              VASİF  TALIBOV

 Naxçıvan şəhəri, 22 oktyabr  2015-ci il

№ 162-IV FR

 

https://njustice.gov.az/CkImage/Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi haqqında Əsasnamə_1687498743.docx

 


 

 

«Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin

Penitensiar Xidməti haqqında Əsasnamə»nin təsdiq

edilməsi barədə

 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN

 

F Ə R M A N I

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin fəaliyyətini tənzimləmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. «Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidməti haqqında Əsasnamə» təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin Sədri:               VASİF  TALIBOV

 

 Naxçıvan şəhəri, 09 iyun 2009 -cu il

№ 165- III FR

 

https://njustice.gov.az/CkImage/Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidməti haqqında Əsasnamə _1687498672.doc