Məlumatlar

Bələdiyyələrə dair tövsiyyələr

Bələdiyyələrdə şəffaflığın təmin edilməsində auditin rolu və əhəmiyyəti_

https://njustice.gov.az/CkImage/Pul tələblərinə dair inzibati aktların qəbulu və məcburi icraya yönəldilməsi ilə bağlı qanunvericiliyin tələbləri barədə_1687506851.docx

https://njustice.gov.az/CkImage/Yerli büdcənin icrası üzrə_1687506868.docx